English

Rakenna merkityksellisyyttä: Yhteistyölähtöisen toimintatavan huoneentaulu

Salomaa Groupin henkilöstöjohtaja Mari Svahn uskoo, että keskittymällä yhteistyölähtöiseen toimintatapaan vahvistamme kokemustamme työn merkityksellisyydestä. Lue Marin ajatuksia yhteistyölähtöisen, palvelevan toimintatavan huoneentaulun rakentamiseen. 

Palveleva johtaminen on yksi tämän ajan johtamisen suuntauksista. Palvelevan johtamisen keskiössä on tuki työntekijöiden hyvinvoinnille ja motivaatiolle. Tätä kautta vaikutetaan onnistumiseen ja tulokseen työssä. Mitä jos laajentaisimme tätä niin, että palveleva tapa toimia koskisikin koko työyhteisöä?

Yhteistyölähtöinen toimintatapa voisi sisältää samoja elementtejä mitä palvelevaan johtamiseen liitetään. Voisimme omalla toiminnallamme tukea kollegan hyvinvointia ja motivaatiota. Voisimme varmistaa onnistumisen ja tuloksen jeesaamalla tiimikaveria. Voisimme toimia yhteistyölähtöisesti. Yhteistyölähtöinen toimintatapa voisi jopa vaikuttaa omaan kokemukseemme työn merkityksellisyydestä. Kootaan siis yhteistyölähtöisen, palvelevan toimintatavan huoneentaulu.

Academy of Brain on julkaissut oppaan keinoista, joilla voi kehittää työkaveruutta (10 käytännön keinoa kehittää työkaveruutta). Academy of Brainin asiantuntijoiden mukaan jokainen arjen kohtaaminen vaikuttaa koko työyhteisön onnistumiseen. Ja näinhän se on: toimintamme osana työyhteisöä ja oman työn tekemisen tapamme vaikuttavat niin kollegojen kuin asiakkaiden kokemukseen meistä ja yhteisöstämme.

Palveluasenteesta ja asiakaslähtöisestä tekemisestä on puhuttu paljon. Palvelumuotoilu on ollut pinnalla pitkään. Arkinen yhteistyölähtöinen toimintatapa voisi linkittyä ketteriin toimintatapoihin ja esimerkiksi lean-tekemisestä tuttuun arvovirta-ajatteluun. Yhteistyölähtöisessä toimintatavassa tunnistaisimme, mitä arvoa oma työmme tuottaa niin kollegoille kuin asiakkaille. Kun ymmärrämme oman työmme roolin eri työkuluissa ja arvoketjuissa, meidän olisi mahdollisesti jopa helpompi priorisoida omaa työtämme suhteessa yhteisömme kokonaistavoitteeseen.

Kirjoitin aikaisemmin työn merkityksellisyyden kokemuksesta. Aikaisemmin kirjoittamiani näkökulmia täydentääkseni väitän, että keskittymällä yhteistyölähtöiseen toimintatapaan vahvistamme kokemustamme työn merkityksellisyydestä. Kun olemme läsnä toisillemme, panostamme arvoa tuottavaan tekemiseen ja autamme muita onnistumaan, koemme työmme merkityksellisemmäksi. Yhteistyö kollegojen kanssa auttaa ymmärtämään omaa roolia kokonaisuudessa, mikä puolestaan tukee tunnetta osallisuudesta ja vaikuttamisesta.

Yhteistyölähtöinen toimintatapa joutuu koetukselle hybridityössä. Etätyöskentely tarjoaa monia etuja, kuten joustavuuden ja autonomian omassa työssä. Kuitenkin juuri nämä samat edut voivat johtaa siihen, että yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden tunne heikkenevät. Vaikka oma työskentely sujuisi etätyössä tehokkaasti, on tärkeää tunnistaa, että etätyöympäristö voi joskus heikentää oman työn linkitystä muiden työhön. Yhteistyön, työtehtävien linkitysten ja tiedonkulun heikentyminen saattaa vaikuttaa koko organisaation suorituskykyyn. Hyvän yhteistyön rakentaminen hybridityössä vaatii ponnistelua ja erityistä vaivaa kaikilta osapuolilta. Tärkeää on pitää yllä avointa viestintää ja säännöllistä vuorovaikutusta koko tiimin kesken.

Yhteistyölähtöisen, palvelevan toimintatavan huoneentauluun voisi listata mm. seuraavia asioita:

• Ole läsnä vuorovaikutuksessa ja huomioi mitä tuot mukanasi eri tilanteisiin.

• Mieti oman työsi (asiakas)arvoa muiden näkökulmasta: luo arvoa esimerkiksi osaamisesi ja toimintatapojesi kautta.

• Tee työsi niin, että kollegallasi ja/tai asiakkaallasi on sujuvaa jatkaa omaa työtään ja tekemistään siitä mihin oma osuuteesi päättyy.

• Ole osa yhteisöäsi: jaa persoonasi ja energiasi muille, saat itse moninkertaisesti takaisin.

• Auta muita onnistumaan ja iloitse silloin kun niin käy: sinä itse koet merkitystä ja kollegasi kyllä muistavat panoksesi onnistumiseensa.

Mitä sinä lisäisit tähän listaan ja yhteistyölähtöisen toimintatavan kuvaukseen?

Takaisin etusivulle