English

Markkinoinnin muutos lähtee asiakkaan tarpeista

Vuosikymmen vaihtui, mutta vahva tekeminen jatkuu Salomaalla. Alalla puhutaan paljon markkinoinnin transformaatiosta – käytetään siitä tässä yksinkertaisesti termiä muutos, mutta mitä se oikeastaan edes tarkoittaa? Miten muutos näkyy yhtiöiden arjessa? Entä millä mielin yhtiöperheemme toimitusjohtajat lähtevät uuteen vuoteen?

Kysyimme heiltä seuraavaa:

1. Miten markkinoinnin muutos näkyy asiakastyössänne juuri nyt?

2. Mainitse kaksi asiaa, joita markkinoinnin muutos vaatii onnistuakseen?

3. Mitä odotat vuodelta 2020?


MIRA MÄKIRANTA, QURU:

1. Markkinoinnin digitaalisesta transformaatiosta ja automaatiosta on puhuttu jo kauan. Suomen suurimmissa firmoissa markkinointi on toiminut jo pitkään älykkäästi – eli datalähtöisesti ja personoidusti. Juuri nyt suurin muutos on se, että datalähtöiset ratkaisut alkavat aidosti olla myös keskisuurten firmojen ulottuvissa. Nyt siis keskitytään loppuasiakkaaseen henkilökohtaisesti. Samalla GDPR ja ePrivacy asettavat tarpeelliset reunaehdot sille, missä ja miten dataa kerätään ja käsitellään.

2. Älykäs markkinointi ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii ennen kaikkea kahta asiaa: laadukasta asiakasdataa, joka ei makaa siiloissa vaan yhdistyy tarvittaessa myös toisiin datalähteisiin, sekä resursseja – aikaa ja asiantuntemusta. Mitä kohdennetumpaa viestintä on, sitä enemmän sisältöjä ja teknistä jumppaa sen pyörittäminen vaatii.

3. Uskon, että tämä vuosi tulee olemaan todellinen kädet saveen -vuosi. Enää ei puhuta digitaalisesta transformaatiosta konseptitasolla, nyt päästään tositoimiin kaikkialla. Laadukkaan, siiloutumattoman asiakasdatan merkitys kasvaa, ja päähuomio kiinnittyy datan keräämisen sijasta siihen, miten asiakasdataa oikeasti hyödynnetään. Tieto ei siis jää enää toimettomana makaamaan servereille, vaan se pistetään hommiin – vastuullisesti ja asiakkaan tarpeita kunnioittaen.

KRISTA ELOPURO, DAGMAR:

1. Asiakkaat miettivät tapoja saada omat asiakkaat keskiöön kaikessa tekemisessä. Jokainen kohtaaminen vaikuttaa brändimielikuvaan ja jokaisessa kohtaamisessa on mahdollisuus kasvattaa myyntiä. Tämän ympärillä on paljon hankkeita liittyen organisoitumiseen ja kyvykkyyksien hallintaan, datan varastointiin ja aktivointiin, läpinäkyvyyteen, teknologioiden haltuunottoon, edistyneen analytiikan valjastamiseen, optimointiin ja sisältöjen automatisointiin. Algoritminen markkinointi on täällä, meillä Dagmarissa esim. ensimmäiset pilotit on tehty liittyen tekoälyn valjastamiseen sisällöntuotannossa – uskallan väittää, että ensimmäisten joukossa maailmassa.

2. Muutos vaatii enemmän kuin kaksi asiaa: datan ja teknologioiden integraatiota, ketterää orkestrointia, timanttista analytiikkaosaamista ja tulosten jalkautusta, algoritmistä kyvykkyyttä, nopeaa optimoituvaa sisällöntuotantoa sekä luovaa ajattelua. Lyhyesti: tämä on iso kulttuurinen muutos yrityksissä.

3. Odotan todella mielenkiintoisia hankkeita yhdessä asiakkaiden kanssa ja rohkeutta lähteä kokeilemaan. Onnistuneita hankkeita ja toisaalta tärkeitä epäonnistumisia, joista taas opimme yhdessä lisää.

EVA KOHONEN, KASKI:

1. Teknologiainvestointien jälkeen asiakkailla korostuu tarve johdonmukaiselle brändin hallinnalle ja vaikuttaville luoville sisällöille. Asiakkaan tarpeisiin räätälöity asiantuntijatiimi ja tiivis vuoropuhelu ovat selvästi tämän päivän yhteistyömuoto.

2. Muutoksen onnistuminen edellyttää luovuutta ja kykyä liikuttaa asiakkaita. Laadukkaiden sisältöjen rooli kasvaa kanavaoptimoinnin rinnalla. Hajauttamisen jälkeen on näköpiirissä johdonmukaisuuden ja keskittämisen tarve.

3. Uusia kiinnostavia kumppanuuksia asiakaskokemuksen muotoilun saralla yhdessä sisaryritysten kanssa.

JAAKKO RANTALA, SEK:

1.Vastuullisuus on merkittävä kilpailutekijä. Haluamme, että vastuullisuus näkyy ja kuuluu kaikissa SEKin tekemisissä. Tiedostava kuluttaja valitsee vastuullisemman vaihtoehdon ja on usein myös valmis maksamaan siitä hieman enemmän. Vastuullisuus on nyt jokaisen markkinoijan pöydällä. Myös meille toimistona on tärkeää olla mukana luomassa parempaa tulevaisuutta. Tämän eteen on paiskittu jo pitkään hommia.

2. Toimiston pitää kyetä kääntämään kampanjavetoinen toimintamalli kohti jatkuvaa tekemistä. Jokaisen asiakaskohtaamisen pitää olla sellainen, että se vahvistaa niin brändiä kuin yksilöllistä asiakaskokemusta. Tämä onnistuu vain tiiviimmällä yhteistyöllä, ketterillä toimintamalleilla ja digitaalisilla työkaluilla. Customer experiencen merkitys korostuu entisestään.

3. Luovien sisältöjen ja luovuuden merkitys kasvaa kaikessa. Datan ja algoritmien rinnalle tarvitaan edelleen ihmistä, luovuutta ja ihmisen luomia erinomaisia sisältöjä. Samaan aikaan luovien digitaalisten sisältöjen tuottaminen ja optimointi helpottuvat kehittyvien ohjelmistojen ja datan ansiosta.

KATARIINA ULJAS-AHL, VOITTO:

1. Markkinoinnin muutos konkretisoituu ennen kaikkea asiakaspolun digitalisoitumisessa ja datan ja teknologian mahdollistamissa uusissa asiakaskokemuksissa. Samalla monipuolinen asiakasymmärrys nostaa markkinoinnin keskiöön ihmisen persoonana tunteineen ja tarpeineen. Algoritminen markkinointi ja automaatio mahdollistavat vaikuttavat kohtaamiset ja tulokset.

2. Muutos vaatii onnistuakseen osaamisen ja oman ajattelun kehittämistä. Tarvitaan avoimuutta yhteistyölle, uusille tavoille työskennellä ja tehdä markkinointia. Muutos on yrityksissä vahvasti osaamis- ja kulttuurimuutos, joka haastaa meitä joka päivä.

3. Odotan datan hyödyntämistä aiempaa luovemmin, tehokkaammin ja uusilla tavoilla sekä markkinoinnissa että myynnissä. Toivon moniulotteisempaa keskustelua ja toimintaa brändin rakentamisen puolesta. Tarvitaan tasapainoa läpi koko asiakaspolun: ei ole myyntiä ilman brändiä, eikä brändiä ilman myyntiä.

LASSI KURKIJÄRVI, PROOF:

1. Proof Advisoryn asiakaskeskusteluissa korostuu kaupallistamisen kautta se, että markkinointi on paljon markkinointiviestintää laajempi pelikenttä. Ihmisymmärryksen ja ihmisten verkostojen rooli esimerkiksi kansainvälisille markkinoille laajennuttaessa on asiakkaille uusi näkökulma, kun aiemmin keskityttiin tuote- tai prosessikeskeiseen ajatteluun.

2. Organisaatiorakenteet ovat usein suurin este uudistumiselle. Mikäli markkinointi on oma saarekkeensa tai palveluyksikkönsä, on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi myynnin toimintaan tai tuotekehitykseen liian rajallinen. Kasvutiimit, jotka rakentuvat koko arvoketjun toimittamisen ympärille ovat jo hyväksi havaittuja myös kotimaisissa organisaatioissa. Meillä on paljon voitettavaa, jos saamme asiakkaat toimimaan tällaisella mallilla. Samalla viittaan aiempaan vastaukseeni: ilman ihmisymmärrystä eli sydäntä jämähdetään optimoimaan funktionaalisia tuloksia ja asiakkaan asiakkaiden funktionaalisia tarpeita.

3. Alkaneen vuosikymmenen suurin mahdollisuus piilee ihmisen ja koneen yhteistyössä. Oikein käytettynä keinoäly tuo meille ihmisille työvälineitä, jotka vahvistavat inhimillisiä kykyjämme, ja sitä kautta antavat meidän keskittyä luovuuteen, uteliaisuuteen ja kohtaamisiin. Vaikka vuonna 2020 tämä näkyy vain harvoissa keisseissä, jo nyt voidaan harjoitella sitä, miten datasta löytyvät korrelaatiot ja datan päälle rakennettavat oppivat mallit vauhdittavat omia aivoja.

Takaisin etusivulle